Denttaş Konum
KozaPark İş Merkezi Kat:1 No:7

Artuklu, Mardin

Denttaş Çalışma Saatleri
Çalışma Saatleri

7 Gün: 8:30 - 20:00

Denttaş Çalışma Saatleri
(0534) 212 22 45
(0482) 502 45 45

Kanal Tedavisi (Endodonti)

kanal tedavisiBeslenme insanların en temel ihtiyacıdır. Beslenmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için dişe ihtiyaç vardır. Besinlerin ezilmesi, ısırılması ve parçalanması için alt ve üst çeneye dizilmiş beyaz renkteki sert, sivri ve kesici uzuvlara diş adı verilir. Yetişkin olmayan çocuklarda 28, yetişkin kişilerde 32 adet diş bulunur. Dişler; köpek dişi, kesici diş ve azı dişi olmak üzere 3 farklı oluşumdadır. Süt dişleri ise ilk çıkan ve 5-6 yaşına kadar kullanılan dişlerdir.Dişler sadece yemek konusunda değil sese şekil vermesi bakımından da değerlidir.

Dişler zaman içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı zarar görebilir. Görülen zararların başında dişlerin çürümesi vardır. Çürüyen dişler işlevini yitirir ve zamanla ağrı yapmaya başlar. Çürüyen diş kaybının gerçekleşmemesi için tedavi uygulanmalıdır. Kanal tedavisi yani Endodonti, çürük dişlere uygulanan bir tedavi çeşididir. Çürüyen dişler tedavi edilmezse çok büyük sağlık sorunlarına neden olabilir. Ciddi sağlık problemleri yaşamamak için çürük tedavisinin acilen yaptırılması gerekir.

Amputasyon

Süt dişlerinde yaygın olarak kullanılan amputasyon, dişte bulunan çürük dokunun, dişi besleyen sinirden damarlara kadar ulaşması durumunda uygulanır. Uygulama sırasında dişin çürük kısmıyla birlikte çürük yapan bakterilerden etkilenen sinir ve damarların uzaklaştırılmasıyla gerçekleştirilir. Sinir ve damarların bir kısmı uzaklaştırılarak dişin canlı kalması sağlanır. Uygulama sayesinde dişin ağız içinde sağlıklı bir şekilde görev yapması sağlanır. Amputasyon tedavisinden sonra dişin üzerine paslanmaz krom veya dolgu ile kaplama yapılır. Kanal tedavisi ve süt dişlerine uygulanan amputasyona başlamadan önce anestezi yapılır. Anestezi sayesinde çocuklar tedavi sırasında ağrı veya sızı hissetmezler.

Çocukların süt dişlerindeki enfeksiyon ilerlemiş ise sağlığını etkilememek için çekim düşünülebilir. Çekime karar vermeden önce panoramik röntgen çekilir. Alt kısmındaki daimi dişin gelişimi incelenir süt diş kökünün daimi diş ile ilişkisine bakılarak çekime karar verilir. Daimi dişlerin baskısıyla süt dişlerin köklerinde erime olur ve diş kendiliğinden düşer. Çürük nedeniyle diş kaybı olursa yan taraflardaki dişler yana yatar ve boşluğu kapatarak ortodontik bozukluklar yaşanır. İşte ortodontik bozuklukların yaşanmaması içine ampütasyon tedavisi önem kazanır.

Ortodontik tedaviler için çocukların çene gelişimleri dikkate alınır. Çene gelişimleri yetersiz olan çocuklarda koruyucu ortodontik tedaviler 6 ila 12 yaş arasında yapılmaktadır. 12 yaşını geçen çocuklarda koruyucu ortodontik tedaviler için geç kalınmış olur. Yapılır fakat medikal ve ekonomik açıdan tedavi uzun sürer. Doğal dişlerin sunduğu konforu hiçbir yapay materyal gerçekleştiremeyeceğinden dişlere iyi bakılmalı, çürük olduğunda kanal tedavisi gibi tedavilerle kurtarılması esastır.

Hemiseksiyon

Cerrahi bir operasyon olan hemiseksiyon, bir dişin kökünün korunması için genelde alt çenedeki azı dişlerde uygulanır. Müdahale sırasında kökler frezajla ayrılır. Ayrılan kök çekilir. Kök ayrımı pulpa oyuğunun açılmasıyla gerçekleştirilir. Kök ayrımı sırasında geriye kalan köke kanal dolgusu yapılır. Şayet imkan varsa küt çubuk yapısıyla beslenirse daha iyi sonuçlar verir. Hemiseksiyon müdahalenin gerekli görüldüğü durumlar şunlardır:

 • Diş etinin altında yoğun kök çürüğü varsa
 • Yalnızca bir kökte belirgin şekilde parodontitisprofun bulunmasında
 • Bir dişin daha korunabilecek diş fraktürleri olması durumunda

Süt dişi kanal tedavisi

Çocukların ilk çıkan ve 5 ila 6 yaşına kadar ağızlarında kalan dişlere süt dişleri denir. Süt dişlerinin kanal tedavisi çok hassas bir konudur. Genel itibariyle süt dişlerinin köklü olmadığı düşünülür. Oysaki süt dişleri daimi dişler kadar köklüdür. Alttan gelen daimi dişler, süt dişlerin köklerini çürüttüğünden dolayı bazen kendiliğinden düşer. Kendiliğinden düşünceye kadar süt dişlerin çocuğun ağzında kalması ortodontik açıdan çok önemlidir.

Süt dişlerinde çürüme olduğunda gerekli görülmesi durumunda kanal tedavisi yapılır. Yapılan kanal tedavisi alttan gelen daimi dişlerden bağımsız olarak yapılır. Çocuklarda şu durumlar görüldüğünde süt dişlerine kanal tedavisi yapılır:

 • Dişteki çürüğün çok ilerlemiş olması
 • Gece ağrılarının olması
 • Sıcakta hassasiyet yaşaması
 • Yemek yerken yükseklik hissetmesi
 • Şişlik görülmesi

Diş kaybının yaşanması durumunda ileride daha masraflı ve meşakkatli ortodontik tedavi yapılması gerekeceğinden kanal tedavisiyle düzeltmek daha doğru olacaktır.

Kök ucu bazen kapanabilir. Ucun kapanması 1 veya 2 yıllık süreç içinde gerçekleşecek 1, 3 veya 6 aylık kontroller ve pansumanlarla tedavi edilebilir. Cansız dişlerde 3 haftalık süreçte gerçekleştirilen rejeneratifendodonti tedavi neticesinde sağlıklı sonuçlar alınabilir. Sonuçtan sonra 6 ay kontrollere devam edilmelidir.

Dişlerin çocukların ağzının içinde görünmesinden sonra yaklaşık olarak 3 sene içinde kökleri oluşur. Sürekli dişlerdeki kanal tedavisi diş kök ucunun kapanıp kapanmamasına göre yani çocuğun yaşına göre değişir. Kök uçları kapanmış olan çocuklarda yapılan kanal tedavisi yetişkinlerde yapılanla nerdeyse aynıdır. Fakat kök uçları daha kapanmadıysa farklı bir tedavi süreci uygulanır. Yapılacak tedavide önce kök uçlarının kapatılması ve sonrasında kanal tedavisinin yapılması gerekecektir. Çocukların kanal tedavisi kısa sürede yapılır. Yetişkinlerde olduğu gibi uzun süreli ve meşakkatli değildir. 

Süt dişler arkadan gelecek olan daimi dişlere rehberlik etmektedir. Ağız yapısının güzel ve düzgün olabilmesi için süt dişlerinin olabildiğince ağızda tutulması gerekir. Çürük olduğunda kanal tedavisi yapılarak süt dişin ağızda kalma süresi uzatılmalıdır. Çocukların dişlerini en az günde 2 kere fırçalaması gerekir. Fırçalama sonucunda süt dişlerinde oluşan renklenmeler azalabilir. Renklenmelerin azalması için gerekirse daha sert diş fırçalama aleti kullanılabilir.

Yetişkin dişi kanal tedavisi

Diş, kuron ve kök olmak üzere iki kısımdan oluşur. Dişetinin üstünde kalan ve görünen kısmı kuron, görünmeyen ve kemik içinde saklanmış olan kısmına ise kök denir. Her dişin kendine özgü kök sayısı bulunur. Dişe canlılık özelliği veren yumuşak bağ dokusuna pulpa adı verilir. Halk arasında dişin siniri olarak bilinen pulpa ile ilgili her türlü sorunla Endodonti ilgilenir. Pulpada bazı rahatsızlıklar oluşabilir. Pulpada iltihaplanma ve travma gibi sorunlar meydana getiren derin çürükler, çatlaklar ve kırıklar kanal tedavisi yapılarak çözüme kavuşturulur.

Sağlıklı dişlerde iltihaplanma görülmez. Pulpa iltihaplarında meydana gelen enfeksiyon kişilerde; diş çevresinde görülen şişlik ve kızarıklık, çiğnemede hassasiyet, soğuk veya sıcak temasta uzun süre geçmeyen ağrılar olarak kendini gösterir. Bu minvalde sorunları olanlar hastalara kanal tedavisi uygulanarak dişteki rahatsızlık ortadan kaldırılır fakat diş çekilmediğinden daimi diş kullanılmaya devam edilir. Kanal tedavisi aşamaları şöyle işlemektedir:

 • Diş ve çevresindeki dokuların acı ve sızı hissetmemesi için bölgeye lokal anestezi uygulanır
 • Çürük kısım ve enfeksiyonlu alanlar temizlenerek kök kanallarına giriş yapılması sağlanır
 • Köklerin kanal uzunluğu kişiden kişiye değişir. Kanal uzunlukları apeks bulucu cihazlarla veya radyografi ile tespit edilir
 • Kök kanallarının şekillendirilmesi için döner aletler veya el aletleri kullanılır
 • Enfeksiyondan kaynaklı mikroorganizmaların kanal içinden uzaklaştırılması gerekir. Bunun için kanal içi dezenfektanlar kullanılır
 • İşlemlerin tamamlanmasının ardından kök kanalları doldurulur
 • Dişin üst kısmının restoresi yapılarak kanal tedavisi sonlandırılır.

Günümüzde diş hekimliği alanında kullanılan teknolojilerde ilerleme yaşandığından kanal tedavilerinin başarı oranı çok yüksektir. Kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen kanal tedavisinin başarı ortalaması %90 ila %95 arasındadır. Diş çekiminden önceki son tedavidir. Diş hekimi kontrolünde olmayan komplikasyonların gelişmesi her zaman ihtimal dahilindedir.

Endodonti alanında gerçekleştirilen tedaviler şunlardır:

 • Canlı fakat hasar görmüş pulpanın tedavi edilmesi
 • Kök kanallarının tedavisi
 • Travmanın gerçekleştiği dişlerin endodontik tedavisinin yapılması
 • Başarısız olan kök kanalı tedavisinin yenilenmesi, daha önceki işlemden kalan problemlerin giderilmesi
 • Kanal tedavisi görmüş olan dişlerin kanal içi post veya kor uygulamasının yapılması
 • Kök ucu bariyerlerinin oluşturulması veya kök oluşumunun tamamlanmasının sağlanmasına dair apeksifikasyon veya apeksogenezis tedavilerin yapılması
 • Kanal tedavisi görmüş dişlerin beyazlatılması

Endodonti alanında kullanılan teknolojilerin gelişmiş olmasının doğal sonucu olarak bu tür uygulamaların çok daha başarılı bir şekilde hayata geçirilmeleri mümkün olmaktadır.